rareoldprints.com
Utagawa Hiroshige II

Ukiyo-e Woodblock prints by Utagawa Hiroshige II.
Artist
Ukiyo-e
Japanese. b.1826 d.1869
Further info: Wikipedia Ukiyo-e
Related Items:
As Artist: 4

(untitled)
Ref: P/2845
Artist: Hiroshige II, Utagawa
Date: 1859

,
(untitled)
Ref: P/2845
Artist: Kunisada, Utagawa
Date: 1859

(untitled)
Ref: P/2856
Artist: Hiroshige II, Utagawa
Date: 1859

,
(untitled)
Ref: P/2856
Artist: Kunisada, Utagawa
Date: 1859

(untitled)
Ref: P/2857
Artist: Hiroshige II, Utagawa
Date: 1859

,
(untitled)
Ref: P/2857
Artist: Kunisada, Utagawa
Date: 1859

(Trees & Mt.Fuji)
Ref: P/4084
Artist: Hiroshige II, Utagawa

Ukiyo-e Artists
Chikanobu, Toyohara 1838-1912
Eisen, Keisai 1790-1848
Gekko, Ogata 1859-1920
Ginko, Adachi
Harunobu, Suzuki 1725c-70
Hiroshige II, Utagawa 1826-69
Hiroshige, Utagawa 1797-1858
Hiroshi, Yoshida
Kiyomitsu, Torii 1735-85
Kunisada, Utagawa 1786-1865
Mitsuoki, Tosa 1617-91
Naonobu, Kano 1607-50
Nobukazu, Watanabe 1874-1944
Shosui-sha, Nihon
Shuntei, Miyagawa 1873-1914
Toshikata, Mizuno 1868-1912
Toyohiru, Utagawa 1773-1828
Unidentified Artists
Yoshitora, Utagawa
2
2
3
1
1
4
8
1
1
11
1
1
1
1
1
2
1

2

44


.

.