rareoldprints.com
Utagawa Hiroshige

Ukiyo-e Woodblock prints by Utagawa Hiroshige.
Artist
Ukiyo-e
Japanese. b.1797 d.1858
Further info: Wikipedia Ukiyo-e
Related Items:
As Artist: 8

The Kinryusan Temple at Asakusa
Ref: P/12776
Artist: Hiroshige, Utagawa
Engraver: Hiroshige, Utagawa
Date: 1857

(Pagoda of Zojoji, Akabane)
Ref: P/3258
Artist: Hiroshige, Utagawa
Engraver: Hiroshige, Utagawa

No longer available
(Plum Tree Garden, Kamata)
Ref: P/3363
Artist: Hiroshige, Utagawa
Engraver: Hiroshige, Utagawa

Sunset View at Seta
Ref: P/12777
Artist: Hiroshige, Utagawa

One of a set of four Shunga woodblocks
Ref: P/30854
Artist: Hiroshige, Utagawa
Engraver: Hiroshige, Utagawa

One of a set of four Shunga woodblocks
Ref: P/30855
Artist: Hiroshige, Utagawa
Engraver: Hiroshige, Utagawa

One of a set of four Shunga woodblocks
Ref: P/30856
Artist: Hiroshige, Utagawa
Engraver: Hiroshige, Utagawa

One of a set of four Shunga woodblocks
Ref: P/30857
Artist: Hiroshige, Utagawa
Engraver: Hiroshige, Utagawa

Ukiyo-e Artists
Chikanobu, Toyohara 1838-1912
Eisen, Keisai 1790-1848
Gekko, Ogata 1859-1920
Ginko, Adachi
Harunobu, Suzuki 1725c-70
Hiroshige II, Utagawa 1826-69
Hiroshige, Utagawa 1797-1858
Hiroshi, Yoshida
Kiyomitsu, Torii 1735-85
Kunisada, Utagawa 1786-1865
Mitsuoki, Tosa 1617-91
Naonobu, Kano 1607-50
Nobukazu, Watanabe 1874-1944
Shosui-sha, Nihon
Shuntei, Miyagawa 1873-1914
Toshikata, Mizuno 1868-1912
Toyohiru, Utagawa 1773-1828
Unidentified Artists
Yoshitora, Utagawa
2
2
3
1
1
4
8
1
1
11
1
1
1
1
1
2
1

2

44


.

.